Om borgerforeningen

§ 1. Foreningens navn er Hammerum/Gjellerup Borgerforening.

§ 2. Foreningens hjemsted er Gjellerup sogn.

§ 3. Foreningens formål er, som samlende organ og uden partipolitiske hensyn, at varetage sognets interesser samt virke som bindeled mellem medlemmerne og myndighederne.

Hvad laver Borgerforeningen?

På det praktiske plan, sørger Borgerforeningen for at flage i byen ved særlige lejligheder, påske, pinse, konfirmation mm. Borgerforeningen sørger også for julebelysning i december.

Hvert år gennemføres en række aktiviteter som f.eks. Børnedyreskue, Skt. Hans og Banko.

Hvad skal vi med en borgerforening?

Borgerforeningen er med til at varetage landsbyens interesser i bredeste forstand, være upolitisk, men i høj grad blande sig i landsbypolitikken igennem den til enhver tid siddende bestyrelse.

Borgerforeningen er kontaktleddet imellem kommunen og lokalsamfundet.

Borgerforeningen søger midler hos fonde, sponsorer mm. til at gennemføre projekter til gavn for byen. Bl.a. vores nye hundeskov.

Hvis man som borger har nye ideer, er man altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.